Digital marketing concept vector illustration.

MARKETING AS I READ IN 10 YEARS

Tính từ năm 2007 mình bắt đầu viết bài cho báo Hoa Học Trò, đến nay là tròn 13 năm mình làm trong lĩnh vực